ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÉS
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a XIV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
c. rendezvényhez

 

Hatályos: 2018. július 25-től

 

 1. Bevezető rendelkezések
 1. 2017. december 21. napján Megállapodás jött létre, amelyben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízta a Fehérvári Programszervező Kft-t (továbbiakban Szervező) 2018. január 1. és december 31. között bizonyos önkormányzati rendezvények megszervezésével és lebonyolításával.  Ennek keretében Szervező 2018. szeptember 8-án rendezi meg a XIV. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot (továbbiakban: Rendezvény).
 2. A Rendezvényen magánszemélyek, civil vagy egyéb szervezetek, vállalkozások, cégek, politikai pártok (továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt. Szervező a lecsófőző helyek kiosztása során részvételi díjat szed.
 3. A részvétel feltétele, hogy Résztvevő az online jelentkezési felületlen regisztrál, főzőhelyét lefoglalja és Szervező által meghatározott díjat, a foglalás véglegesítéseként befizeti.
   

 

 1. Magánszemélyek, mint résztvevők
 1. Magánszemélyek részére a részvételi díj főzőhelyenként bruttó 10.000 Ft.
 2. A teljes részvételi díj megfizetése az alábbiak szerint történhet a regisztrációt és foglalást követő 5 munkanapon belül:

A részvételi díj befizetését magánszemélyek a honlapon, online bankkártyás fizetéssel, illetve a Fehérvári Programszervező Kft. pénztárában készpénzben vagy bankkártyával teljesíthetik. A Fehérvári Programszervező Kft. pénztára az alábbi helyen és időszakban várja a Lecsófőző Vigasság befizetőit:

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., fsz. 2. iroda
2018. július 25-től – augusztus 31-ig
hétfő – kedd: 9.00 – 18.00
szerda – csütörtök: 9.00 –15.00
péntek: zárva

 1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az online bankkártyás, illetve a pénztárunkban bankkártyával történő fizetés esetén a fizetendő összeg 1%-át kezelési költségként számítjuk fel.
 2. A foglalás véglegesítésével egyidejűleg a pénztárunkban történő befizetéshez Díjbekérő készül, amelyet a megadott e-mail címre elküld a rendszer. A Díjbekérő alapján kell a fizetést teljesíteni kell.
 3. A Fehérvári Programszervező Kft. pénztárában készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés esetén Szervező a számlát vagy nyugtát azonnal kiállítja.
 4. Amennyiben számlát igényel a befizetésről, azt a Szervező kizárólag Résztvevő nevére állítja ki.
 5. Amennyiben a Résztvevő a foglalást követő 5 munkanapon belül nem fizeti be a részvételi díjat, a regisztrációja érvényét veszti, az általa kiválasztott főzőhelyet a továbbiakban szabad főzőhelyként tartja nyilván a Szervező.

 

 1. Civil- és egyéb szervezetek, mint résztvevők
 1. Civil- és egyéb szervezetek részére a részvételi díj főzőhelyenként bruttó 10.000 Ft.
 2. A teljes részvételi díj megfizetése az alábbiak szerint történhet a regisztrációt és foglalást követő 5 munkanapon belül:

A részvételi díj befizetését civil és egyéb szervezetek átutalással, a honlapon online bankkártyás fizetéssel, illetve a Fehérvári Programszervező Kft. pénztárában készpénzben vagy bankkártyával teljesíthetik. A Fehérvári Programszervező Kft. pénztára az alábbi helyen és időszakban várja a Lecsófőző Vigasság befizetőit:

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., fsz. 2. iroda
2018. július 25-től – augusztus 31-ig
hétfő – kedd: 9.00 – 18.00
szerda – csütörtök: 9.00 –15.00
péntek: zárva

 1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az online bankkártyás, illetve a pénztárunkban bankkártyával történő fizetés esetén a fizetendő összeg 1%-át kezelési költségként számítjuk fel.
 2. A foglalás véglegesítésével egyidejűleg a pénztárunkban történő befizetéshez vagy a banki átutaláshoz díjbekérő készül, amelyet a megadott e-mail címre elküld a rendszer. A díjbekérő alapján a fizetést teljesíteni kell.
 3. Banki utalást kizárólag Résztvevő bankszámlájáról lehet teljesíteni.
 4. A Fehérvári Programszervező Kft. pénztárában készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés esetén Szervező a számlát azonnal kiállítja.
 5. Átutalás esetén, az utalás beérkezését követően Szervező a számlát azonnal kiállítja és postázza Résztvevő részére.
 6. A befizetésekről a számlát Szervező kizárólag Résztvevő szervezet nevére állítja ki.
 7. Amennyiben a Résztvevő a foglalást követő 5 munkanapon belül nem fizeti be a részvételi díjat, a regisztrációja érvényét veszti, az általa kiválasztott főzőhelyet, a továbbiakban szabad főzőhelyként tartja nyilván a Szervező.

 

 1. Vállalkozások, cégek, mint résztvevők
 1. A vállalkozások, cégek részére a részvételi díj a választott csomagtól függően változik. Az alap csomagajánlat 25.000 Ft + áfa összegtől/főzőhely. További csomagajánlatok jelen dokumentum 1. sz. mellékletében találhatóak.
 2. A teljes részvételi díj megfizetése vállalkozások, cégek számára csak banki utalással lehetséges. Ebben az esetben a foglalás véglegesítésével egyidejűleg díjbekérő készül, amelyet a megadott e-mail címre elküld a rendszer. A díjbekérő alapján a fizetést teljesíteni kell. A pénzügyi teljesítést követően a Szervező a számlát kiállítja és a Résztvevő címére postai úton megküldi.
 3. Banki utalást kizárólag Résztvevő céges bankszámlájáról lehet teljesíteni.
 4. Amennyiben a Résztvevő a foglalást követő 5 munkanapon belül nem fizeti be a részvételi díjat, a regisztrációja érvényét veszti, az általa kiválasztott főzőhelyet a továbbiakban szabad főzőhelyként tartja nyilván a Szervező.

 

 1. Részvételi feltételek
 1. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a regisztráció véglegesítését követően befizetett részvételi díjat - cégek esetén ez az alap csomagajánlat(ok) díjaira vonatkozik - nem kapja vissza, az a Szervező költségeire nyújt fedezetet.
 2. Szervező Résztvevő számára az alábbiakat biztosítja főzőhelyenként: 1db sörpad-garnitúra (2 db sörpad, 1 db sörasztal, összesen 6 férőhelyes), 1 adag (kb. 20 kg tűzifa), 1 db tűztálca, 1 db lecsókötény, 3 kg kenyér.
 3. Résztvevő vállalja, hogy a lecsófőzéshez szükséges egyéb alapanyagokról és kellékekről, illetve a főzőhelyen keletkezett esetleges tűz oltásához szükséges eszközökről (oltópalack, víz, homok stb.) gondoskodik.
 4. Résztvevő vállalja, hogy a rendezvény ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztatóját, a Házirendjét, a Tűzvédelmi szabályzatát, amelyek megtalálhatóak a www.fehervariprogram.hu oldalon megismeri, és azokat betartja és betartatja.
 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kizárólag Szervező által biztosított sörpad-garnitúrát használhatja. A helyszínre saját sörpad-garnitúrát, tűztálcát, gázpalackot NEM hozhat be.
 1. Résztvevő (cég) tudomásul veszi, a Rendezvény időtartama alatt a regisztráció és foglalás során választottakat valósíthatja meg. E rendelkezés megszegése a Résztvevő kizárását vonja maga után.
 1. Szervező gondoskodik arról, hogy a rendezvény helyszínén minden, a főzéshez szükséges feltétel 2018. szeptember 8-án 6.30 órára rendelkezésre álljon.
 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy személygépkocsival - Szervező útmutatásai alapján - reggel 6.30-8.30 között hajthat be a rendezvény helyszínére, melyet köteles 9.00 óráig gépjárművével elhagyni. Egyetlen parkoló autó sem lehet a főzőhelyek közelében.
 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy egyéni recept alapján, saját felelősségére készíti el a lecsót, betartva a közegészségügyi előírásokat. Tudomásul veszi, hogy a helyszínen általa készített lecsót és egyéb étel-ital termékeket nem árusíthat, kizárólag csak kóstoltathat. Az árusításhoz külön engedélyek szükségesek, melyeket köteles beszerezni.
 1. Szervező kijelenti, Résztvevő által készített étel minőségéért, vagy az általa a területre hozott eszközök biztonságos használatáért, azok épségéért felelősséget nem vállal.
 1. Résztvevő kijelenti, hogy a felelősségvállalási nyilatkozatot elolvasta és tudomásul vette. Az abban leírtakat kötelező érvényűnek tekinti és hiány, károsodás esetén a kárt megtéríti.
 1. Résztvevő a regisztráció és foglalás véglegesítésével elfogadja, hogy személyéről a Rendezvény ideje alatt hang-és képfelvétel készüljön. Egyben Résztvevő minden befolyástól mentesen hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a rendezvényen készített kép-, hang-, és videofelvételeket sugárzással vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse. Beleegyezik, hogy Szervező a felvétel hangját, képét, valamint hangját és képét együttesen rögzítse, valamint, hogy a Szervező ezen felhasználási módokra harmadik személyeknek további felhasználási engedélyt adjon. Résztvevő elfogadja, hogy az így létrejött hang-, kép- és videofelvételeknek a szerzői jogi törvényben meghatározott szerzői vagyoni jogai Szervezőt, illetve Szervezőtől további felhasználási engedélyt kapó harmadik személyeket illetik meg, azokat bármely ismert felhasználási módon felhasználhatják, így azokat különösen többszörözhetik, terjeszthetik, vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tehetik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, illetve sugárzással vagy más módon ismételten a nyilvánossághoz közvetítik. Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt felhasználásokért Résztvevőknek díjazás nem jár.
 1. Résztvevő tudomásul veszi azt, hogy a Rendezvény területén be kell tartania a rendezvényre vonatkozó előírásokat, melyek megtalálhatóak a rendezvény hivatalos honlapján (www.fehervariprogram.hu, www.fehervariprogram.hu/lecso, facebook esemény).
 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a lecsót kizárólag tűzifa használatával kell elkészítenie. A főzés során a szervezők által biztosított tűztálcát Résztvevő köteles rendeltetésszerűen használni.
 1. Résztvevő vállalja, hogy 2018. szeptember 8-án a verseny területét legkésőbb 20.30 óráig elhagyja. Résztvevő a területre autójával elpakolás céljából 19.00–20.00 között hajthat be. Amennyiben korábban végeznek a főzéssel, kipakolhatnak a területről, de autóval csak a megadott időponttól hajthatnak be a főzők közé.
 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a belépés időpontját biztonsági körülményekre való tekintettel, egyoldalúan jogosult ettől eltérően megállapítani.
 2. A rendezvény helyszínén Szervező Résztvevő személyes és vagyontárgyaiért felelősséget nem vállal.
 3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény tekintetében esőnap nincs. Szükség esetén a rendezvényt Szervező felfüggesztheti, berekesztheti, a területet azonnal kiürítheti, amelyben Résztvevő köteles közreműködni Szervező útmutatásai alapján.
 4. Résztvevő elfogadja, hogy a foglalás végelegesítését követően nincs lehetősége azt felmondani, a részvételi díjat nem kapja vissza.
 5. Résztvevő vállalja, hogy amennyiben nem kívánnak részt venni a rendezvényen, Szervezőt azonnal értesíti e-mail-ben, de legkésőbb a rendezvény kezdése előtt 2018. szeptember 6. 16.00-ig.
 6. Résztvevő a foglalás véglegesítésével kötelezettséget vállal arra, hogy a fent rögzített kötelezettségeket, előírásokat a részére biztosított főzőhelyen tartózkodókkal is betartatja. Szervező az előírások be nem tartásából eredő károk, sérülések tekintetében felelősségét kizárja.
 7. Szervező kijelenti, hogy a Szervező által hitelesített 2 darab Felelősségvállalási nyilatkozatot - mely a főzőhely elfoglalásához szükséges - az utalással vagy online bankkártyás fizetéssel rendezett részvételi díj beérkezését követően a regisztráció során megadott kapcsolattartó e-mail címére szkennelve megküldi legkésőbb 2018. szeptember 4-ig. A Kft. pénztárában teljesített befizetés esetén a nyilatkozatokat azonnal átadjuk. Ezt a nyilatkozatot a Résztvevőnek a lecsófőzés napján kötelezően magával kell hoznia.
 8. Kapcsolattartás
  1. A rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan:

Név: Bakurecz Ildikó
Tel: 06-70/682-0233
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Pénzügyi kapcsolattartók:

Név: Kovácsné Sarvajc Katalin
Tel: 06-70/682-0229
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Név: Maruczánné Ragány Julianna
Tel: 06-70/682-0228
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató

a „Fehérvári Lecsófőző Vigassághoz” kapcsolódóan végzett adatkezeléshez

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban található jogszabályi hivatkozások alatt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások is értendőek.

1. Adatkezelő

Fehérvári Programszervező Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Cégjegyzékszám: 07-09-025715

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: www.fehervariprogram.hu

A társaság képviselője: Juhász Zsófia ügyvezető

 

2. Az adatkezelés bemutatása

A Fehérvári Programszervező Kft. (a továbbiakban: Szervező) „Fehérvári Lecsófőző Vigasságot” szervez.

A Fehérvári Programszervező Kft. a rendezvényhez kapcsolódóan végez adatkezelési tevékenységet. Annak célja a rendezvényre történő jelentkezéshez, a rendezvény lebonyolításához és annak promóciójához, kapcsolattartáshoz és panaszkezeléshez, valamint a rendezvény nyertesének kihirdetéséhez szükséges személyes adatok, versenyeredmények, fényképek kezelése.

 

A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Név (képviselő és kapcsolattartó)

az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

Mobil (képviselő és kapcsolattartó)

kapcsolattartáshoz szükséges

E-mail cím (képviselő és kapcsolattartó)

kapcsolattartáshoz szükséges

Cégadatok (név, székhely, adószám, képviselő)

kapcsolattartáshoz, számlázáshoz szükséges

 

Az adatkezelés jogalapja: a Jelentkező vagy törvényes képviselője hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk § (1) a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: a rendezvény befejezésétől számított egy év.

 

3. Tájékoztatás az adatbiztonságról

A jelentkezés során a VI.2. pont szerinti személyes és céges adatokhoz feladataik ellátása érdekében kizárólag a Fehérvári Programszervező Kft. munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.

A Fehérvári Programszervező Kft. az érintettek által megadott személyes és céges adatokat a Fehérvári Programszervező Kft. telephelyén található szervereken és a pénzügyi dokumentáció között tárolja. A Fehérvári Programszervező Kft. gondoskodik arról, hogy - többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen - a személyes és céges adatokat megvédje.

 

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Szervező ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

 

4.1 Tájékoztatás kéréshez való jog

[Jogszabályi háttér: Info tv. 14. § a) pont, 15. § (1) és (4)-(5), 16. § (2)]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Fehérvári Programszervező Kft.-től arra nézve, hogy a Fehérvári Programszervező Kft.

 • • milyen személyes adatait,
 • • milyen célból,
 • • milyen jogalapon,
 • • milyen forrásból,
 • • mennyi ideig kezeli,
 • • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
 • • az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

A Fehérvári Programszervező Kft. a Jelentkező kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a Résztvevő által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

4.2 Helyesbítéshez való jog

[Jogszabályi háttér: Info tv. 14. § b) pont, 17. § (1), 18. § (1)-(2)]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Fehérvári Programszervező Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A Fehérvári Programszervező Kft. a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Résztvevő a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

4.3 Törléshez való jog

[Jogszabályi háttér: Info tv. 14. § c) pont, 17. § (2)-(3), 18. § (1)-(2)]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Fehérvári Programszervező Kft.-től a személyes és céges adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a Fehérvári Programszervező Kft.-t a személyes és céges adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a Fehérvári Programszervező Kft. a Résztvevő kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Résztvevő a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A rendezvény időtartama alatt a Résztvevő adatainak a törlése a rendezvényről való kizárását eredményezi, mivel Fehérvári Programszervező Kft. az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét.

 

4.4 Zároláshoz (korlátozáshoz) való jog

[Jogszabályi háttér: Info tv. 14. § c) pont, 17. § (4), 18. § (1)-(2)]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Fehérvári Programszervező Kft. személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Résztvevő által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például a Résztvevő, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát a Fehérvári Programszervező Kft. jogellenesen kezelte, azonban a Résztvevő által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát a Fehérvári Programszervező Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Fehérvári Programszervező Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. A rendezvény időtartama alatt a Résztvevő adatainak a zárolása a rendezvényből való kizárását eredményezi, mivel a Fehérvári Programszervező Kft. az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét.

 

4.5 Tiltakozáshoz való jog

[Jogszabályi háttér: Info tv. 21. §]

A Résztvevő a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Fehérvári Programszervező Kft. személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. A Résztvevő tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Résztvevő szerint a személyes adatok kezelése kizárólag a Fehérvári Programszervező Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

5. A jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a joggyakorlással (GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt. A Szervező a kérelmező által kért információkat írásban, vagy elektronikusan adja meg. A kérelmező részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben a kérelmező a személyazonosságát a Szervező részére igazolja.

A Résztvevő a tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Fehérvári Programszervező Kft. ellen. A per elbírálása Magyarországon a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, azonban az a lakóhely szerinti törvényszéken is megindítható, és az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Az ilyen eljárás megindítható a Jelentkező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a regisztráció oldalán, ugyanakkor a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások rendelkezéseire figyelemmel a módosítást követő hatállyal módosítsa, bármikor egyoldalúan megváltoztassa. Ez esetben a módosításokról az érintettek részére e-mail üzenet útján tájékoztatást küld.

 

Székesfehérvár, 2018. július 25.

 

Juhász Zsófia

Fehérvári Programszervező Kft.

ügyvezető

 

 

 1. sz. melléklet

Céges csomagajánlatok

 

CÉGES ALAPCSOMAG

A rendezvényen 1 db (3 x 3 m) standhelyet biztosítunk (ez csak egy főzőhelyet jelent).

Minden további főzőhelyért 25.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

Főzőhelyenként

Megjelenés kizárólag saját pólón (logó, felirat formájában) lehetséges.

A standhely közelében 50 méteren belül lesz áramforrás (230 V), de a hosszabbítóról minden cégnek magának kell gondoskodnia.

Figyelem! A területen csak a 3 x 2,5 cm2 átmérőjű hosszabbítók használata engedélyezett. Amelyik nem ilyen, annak használatát a szervezők nem engedélyezik, és kihúzzák az áramforrásból.

A csomag díja: 25 000 Ft + Áfa

 

CÉGES KIEGÉSZÍTŐ CSOMAG

A csomag díja tartalmazza a CÉGES ALAPCSOMAG ajánlatot.

Lehetőséget biztosítunk saját reklámfelülettel rendelkező, 1 db legfeljebb 3 x 3 méteres pavilon elhelyezésére a rendezők által, az alapcsomagban biztosított főzőhely fölé.

A stand területén kihelyezhető 1-1 darab, legfeljebb 3 x 1,5 m-es molinó és roll-up.

A csomag díja: 45 000 Ft + Áfa

 

CÉGES MÉDIACSOMAG

A csomag díja tartalmazza a CÉGES ALAPCSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).

Minden további főzőhelyért 25.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

Együttműködő Partnerünkként a cég logóját feltüntetjük az eseményt hirdető offline/online kiadványainkon, kommunikációs felületeinken (Facebook, honlap, szórólap, műsorfüzet, plakát).

Megjelenést biztosítunk a programhoz kapcsolt 600 db kötény felületén a logó elhelyezésére.

2 db, legfeljebb 3x1,5 méteres molinó, valamint 2 db roll-up elhelyezésére biztosítunk lehetőséget a cég saját standjánál.

Megjelenést biztosítunk a szervező Fehérvári Programszervező Kft. 10 000 példányban megjelenő, negyedéves társasági magazinjában (álló, féloldalas terjedelemben). A megjelenés várható időpontja 2018. október.

A csomag díja: 225 000 Ft + Áfa

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MÉDIACSOMAG (ELKELT!)

A csomag díja tartalmazza a MÉDIACSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).

Minden további főzőhelyért 25.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

A cég a rendezvény önkéntesei számára készít egységes, a cég logójával ellátott 60 db pólót, melyet a rendezvény ideje alatt viselnek a segítőink (a csomag díja tartalmazza a gyártási költséget).

A csomag díja: 450 000 Ft + Áfa

 

KIEMELT TÁMOGATÓI CSOMAG

A csomag díja tartalmazza a MÉDIACSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).

Minden további főzőhelyért 25.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

A kommunikációs felületeinken partnerünket „Kiemelt támogató” elnevezés alatt tüntetjük fel.

Lehetőséget biztosítunk, hogy cégük részéről 2 fő hostesst foglalkoztassanak, akik szóró ajándékokkal akvirációs tevékenységet folytatnak helyszínen.

A rendezvény díjazottjainak adható ajándékcsomagok felajánlása esetén hangsúlyt helyezünk a kiemelt támogató tevékenységére és közreműködésére a műsorvezetői konferálás során.

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk kültéri (1x2 méteres) totemoszlopunk egyik oldalán hirdetés elhelyezésére. A molinóra szánt kreatív megtervezése nyomdai méretben a megrendelő feladata, de a gyártási költségeket cégünk vállalja.

A csomag díja: 500 000 Ft + Áfa

 

FŐTÁMOGATÓI CSOMAG

A csomag díja tartalmazza a KIEMELT TÁMOGATÓI CSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).

Minden további főzőhelyért 25.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

Egyedüliként a legnagyobb logóval jelenhet meg a támogatók közt, mint „Főtámogató”, továbbá biztosítjuk, hogy a rendezvényt hirdető rádiószpot végén elhangzik a cégük neve.

A rendezvény előtt két héttel, a rendezvény alatt és a rendezvény után még két hétig biztosítjuk banner elhelyezését a www.fehervariprogram.hu weboldalunkon.

Főtámogatónk logóját elhelyezzük a rendezvény színpadának háttérmolinóján.

Lehetőséget biztosítunk az esemény napján (a színpadon) 2 alkalommal, legfeljebb 5 perces bemutatkozásra (riportra), valamint 1 darab különdíj átadására, amit a Főtámogató ajánl fel.

A csomag díja: 700 000 Ft + Áfa

 

 

 

Share
Weboldalunk sütiket használ, melyek segítenek számunkra, hogy színvonalasabb szolgáltatás nyújthassunk látogatóinknak. Továbbá a weboldal egyes részein személyes adatok megadására is van lehetőség, melyek kezeléséről további tájékoztatásért kérjük, tekintse meg az adatvédelmi tájékoztatót.
Adatkezelési tájékoztató Hozzájárulok Nem járulok hozzá