HÁZIREND

XIV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
 

A rendezvény neve: XIV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság, továbbiakban Rendezvény

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 8. szombat

A rendezvény szervezője: Fehérvári Programszervező Kft., továbbiakban Szervező

A rendezvény helyszíne: Székesfehérvár, Dózsa György út – Zichy liget - Móri út rendezvényterület

A házirend kiterjed: a főzőversenyen résztvevő összes magánszemélyre, civil vagy egyéb szervezetre, vállalkozásra, cégekre és politikai pártokra, továbbiakban Résztvevő.

A Rendezvényt kiegészítő programok ingyenesen látogathatók. A házirend a kiérkező vendégekre – továbbiakban Látogatók – vonatkozóan is tartalmaz előírásokat, melyek betartása kötelező.

 

A Résztvevő a regisztráció és foglalás véglegesítése során az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató, a Házirend, a Tűzvédelmi szabályzat elfogadásával és a részvételi díj befizetésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen házirendben foglaltakat. A házirend nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít a megsértéséért járó következmények alól.

Az ÁSZF-ben és Adatvédelmi rögzített tények és a házirend szorosan kiegészíti egymást.

 

A Rendezvény tervezett programja:

Kapunyitás                                                 6.30
Autóval történő behajtás                              6.30 – 8.30
Főzőterület elhagyása járművekkel               9.00-ig
Főzőverseny                                               9.00 – 15.00
Eredményhirdetés (színpad)                       17.00
Autóval történő behajtás a kipakoláshoz      19.00 – 20.00
Főzőterület elhagyás járművekkel                20.30-ig
Zárás                                                        21.30

A Rendezvény zavartalansága érdekében minden Résztvevőtől és Látogatótól elvárjuk a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

A Rendezvény eszközeinek, berendezéseinek, felszereléseinek, az utcai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használata, valamint a tisztaság és a rend megóvása minden Résztvevőnek és Látogatónak érdeke és kötelessége. A rendezvény Látogatóinak és Résztvevőinek szükség esetén kötelező a kijelölt illemhelyeket használni.

A Rendezvény egész területén tilos minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.

A Szervező engedélye nélkül kereskedelmi, reklám- vagy propagandatevékenység végzése tilos. Ennek megszegése a Rendezvényről való kizárást vonhatja maga után.

A szervező a reklám- és propagandatevékenység biztosítására, engedélyezésére megállapodást köt a Résztvevővel, melyben pontosan meghatározzák a részleteket. Amennyiben a Résztvevő a helyszínen eltér a regisztráció során választott csomagban foglaltaktól, úgy a Szervező intézkedhet, hogy Résztvevő módosítsa a kitelepített megjelenését, vagy intézkedhet a kizárásáról.

A Rendezvényen főzési céllal csak a részvételi díj befizetése után lehetséges megjelenni.

A Rendezvéy biztonsági szolgálatának tagjai láthatósági mellényt viselnek, a Szervezők egységes pólót. Utasításaikat minden Résztvevőnek be kell tartania.

A Szervező jogosult olyan személyeket kizárni a Rendezvényről, akik megszegik a Házirendet, más látogatókat viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

Kábítószer és más tudatmódosító szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos, és azonnali kizárást von maga után. A Szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést.

A Szervező betartja és betartatja a Rendezvény tűzvédelmi szabályzatát, melyet a Résztvevő a regisztráció és foglalás véglegesítése során elfogad, és a Szervező internetes oldalán, a www.fehervariprogram.hu oldalon is elérhetővé tesz.

A Rendezvény területén a közlekedési utakat, beengedési pontokat tilos leszűkíteni, eltorlaszolni. A kijelölt menekülési útvonalakat és a tűzoltó-, mentőautók vonulási útját szabadon kell hagyni. Erre a biztonsági szolgálat figyelmezteti a Résztvevőt és intézkedik, ha az utasításait nem tartják be.

A Résztvevőknek és Látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére, illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.

A Rendezvény területére kerékpárral, rollerrel vagy kismotorral behajtani biztonságtechnikai okok miatt tilos.

A Rendezvény egész területére a belépés a látogatók számára díjtalan.

A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a Rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a felelősséget.

A főzőterületre csak az előzetesen leadott rendszámú gépjárművel, a Felelősségvállalási nyilatkozat felmutatásával, és csak a megadott időpontban lehet behajtani.

A regisztrált és foglalásukat véglegesített Résztvevőktől e-mailben kérjük majd be gépjárműveik rendszámát.

Kisállatokat, házi kedvenceket, kutyát a Rendezvény területére csak pórázon vezetve, szükség esetén szájkosárral lehet behozni.

A Rendezvény egész területén tilos a parkolás, kivéve az engedéllyel rendelkezők (szervezők, fellépők, tűzoltók, mentők) számára. Az engedélyeket a szélvédő mögött látható helyen kell elhelyezni.

A Látogatóknak a Rendezvény melletti utcákban a KRESZ szabályainak megfelelően és a kijelölt parkolókban van lehetőségük parkolni, ezek őrzése nem biztosított. A parkoló autókban hagyott értékekért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.

Bármely veszély, baleset, rendbontás esetén értesítendők a Szervezők, vagy a biztonsági szolgálat munkatársai, vagy az adott ügyben illetékes hatóságok:

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Központi segélyhívó 112

A műsorváltoztatás jogát a Szervező fenntartja magának, az esetleges változásokról internetes felületein folyamatosan tájékoztatja a Résztvevőket és Látogatókat.

A rendezvény tekintetében esőnap nincs. Szélsőséges időjárásban szükség esetén, a rendezvényt Szervező felfüggesztheti, berekesztheti, a területet azonnal kiürítheti, amelyben Résztvevő köteles közreműködni Szervező útmutatásai alapján.

A Rendezvény meghirdetett záró időpontjában a Résztvevők és Látogatók kötelesek elhagyni a helyszínt.

A házirend a Szervező internetes oldalán, a www.fehervariprogram.hu oldalon is elérhető, megismerhető, továbbá a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínén, az információs faháznál is megtalálható.

 

Székesfehérvár, 2018. július 25.

Juhász Zsófia
Fehérvári Programszervező Kft.
ügyvezető

Share
Weboldalunk sütiket használ, melyek segítenek számunkra, hogy színvonalasabb szolgáltatás nyújthassunk látogatóinknak. Továbbá a weboldal egyes részein személyes adatok megadására is van lehetőség, melyek kezeléséről további tájékoztatásért kérjük, tekintse meg az adatvédelmi tájékoztatót.
Adatkezelési tájékoztató Hozzájárulok Nem járulok hozzá