Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Kapcsolat, elérhetőség
 2. Szervezeti felépítés
 3. Szervezet vezetői
 4. Ügyfélszolgálati adatok
 5. Testületi szerv adatok
 6. Irányított, felügyelt szervek
 7. Gazdasági társaságok
 8. Közalapítványok
 9. Költségvetési szervek
 10. Lapok
 11. Felügyeleti szerv

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 2. Országos tevékenység tájékoztató
 3. Helyi önkormányzat feladatai
 4. A hatósági ügyek intézésének rendje
 5. Közszolgáltatások
 6. A szerv nyilvántartásai
 7. Nyilvános kiadványok
 8. Testületi szerv döntéshozatal, ülések
 9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 10. Hirdetmények
 11. Pályázatok
 12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
 13. Közérdekű adatok igénylésének rendje
 14. Statisztikák jogszabály alapján
 15. Statisztikák közérdekű adatokról
 16. Közérdekű adatok hasznosítási szerződései
 17. Közérdekű adatok felhasználási feltételei
 18. Egyedi közzétételi listák
 19. Közadat újrahasznosítás tájékoztatás
 20. Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek
 21. Közadat újrahasznosítási díjszabás
 22. Közadat újrahasznosítási jogorvoslat
 23. Közadat újrahasznosítási szerződések
 24. Közadat digitalizálási megállapodások
 25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók

 

III. Gazdálkodási adatok

 1. Költségvetések, számviteli beszámolók
 2. Személyi juttatások
 3. Szerv által nyújtott támogatások
 4. Ötmillió forint feletti szerződések
 5. Koncessziós adatok
 6. Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések
 7. Európai Unió támogatással megvalósult projektek
 8. Közbeszerzései információk